Insolvence

Mezi služby, které advokátní kancelář Mgr. Jonákové patří zejména výkon funkce insolvenčního správce a výkon funkce likvidátora. Jste-li účastníkem insolvenčního řízení, spravovaného insolvenčním správcem Mgr. Irenou Jonákovou, je možné se na insolvenčního správce obrátit, e-mailem event. telefonicky či si sjednat schůzku v advokátní kanceláři.

Mezi další služby patří zpracování návrhu na zahájení insolvenčního řízení, zpracování přihlášky věřitele do insolvenčního řízení– viz právní služby.

Pokyny pro dlužníky v insolvenčním řízení