Pracovní a správní právo

V rámci této oblasti se specializujeme na vypracování pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a dohod o pracovní činnosti. V řadě případů konzultujeme okolnosti při ukončení pracovního poměru – tedy při sepisování vypovědí či okamžitých zrušení pracovního poměru. Další agendou je oblast právní pomoci v případě náhrady škody v pracovním právu.