Insolvenční návrh

Obsah stránky se aktualizuje. Děkujeme za Vaši trpělivost.

Mgr. Irena Jonáková působí jako insolvenční správce a má bohaté zkušenosti se sepisy insolvenčních návrhů. Pomůžeme Vám zjistit, zda je právě pro Vás oddlužení vhodným způsobem k řešení Vašich dluhů. Kvalita našich služeb je garantována kvalifikovanými odborníky se dlouhodobými zkušenostmi v oblasti insolvence.

Oddlužení, tzv. osobní bankrot, je způsobem řešení úpadku dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., ve zněních pozdějších předpisů. Tento institut je výjimečný tím, že umožňuje zbavit se veškerých závazků jednou provždy a již neřešit další dluhy v budoucnosti. Velkým benefitem je také skutečnost, že po rozhodnutí o úpadku se přestanou pohledávky Vašich věřitelů úročit. Po úspěšném oddlužení je jednotlivci umožněno začít nový životní start zcela bez dluhů. Od našich klientů získáváme reakce o tom, že díky úspěšnému absolvování oddlužení mohli začít klidný nový život bez dluhů.

Rozhodli jste se pro sepis insolvenčního návrhu? Neváhejte nás kontaktovat přímo na emailu kancelar@akjonak.cz. 

Abychom Vám pomohli se v problematice insolvenčních návrhů lépe zorientovat, připravili jsme pro Vás odpovědi na nejčastější otázky našich klientů ZDE.

Stručný popis největších benefitů, které podání insolvenčního návrhu nabízí, jsme pro Vás připravili ZDE.


Jaké dokumenty budou potřeba k úspěšnému sepisu insolvenčního návrhu?

Doklady o Vašich aktuálních příjmech

Doklady za období posledních 12 měsíců. V případě, že jste byli v pracovním poměru, předložte výplatní pásky či přehled příjmů za posledních 12 měsíců včetně aktuální pracovní smlouvy. Pokud jste registrováni v evidenci uchazečů o zaměstnání u úřadu práce, předložte potvrzení o vedení v registru úřadu práce, potvrzení o výši přiznané podpory v nezaměstnanosti. V případě, že pobíráte rodičovský příspěvek, či peněžitou pomoc v mateřství, předložte doklad o přiznání příspěvku, či peněžité pomoci, a to včetně výše poskytnutého příspěvku. V případě, že podnikáte, předložte daňové přiznání za poslední rok (to platí také v případě, že jste byli zaměstnáni a podávali jste daňové přiznání) či vyčíslené skutečné příjmy a výdaje za předchozí rok. V případě pobírání starobního či invalidního důchodu, doložte rozhodnutí o přiznání důchodu a přehled vypláceného důchodu v jednotlivých měsících. V případě, že pobíráte nějaké další příjmy (např. příspěvek na péči, sociální dávky, rentu, apod.), předložte doklady o těchto dalších příjmech.

Doklady o Vašich vyživovacích povinnostech

V případě, že máte děti, předložte rodné listy dětí, případně rozsudek soudu, kterým Vám byly nezletilé děti svěřeny do péče, event. svěřeny do péče druhého rodiče. Pokud máte manžela/manželku, předložte oddací list.

Doklady o Vašich majetkových poměrech

Uveďte veškerý Váš majetek, kterým se rozumí především hodnotnější movité věci (PC, dražší movité věci, auta, motorky atd.), nemovitosti, penzijní pojištění, stavební spoření, event. další bankovní produkty.

Výpis z rejstříku trestů

Zajistěte si Váš výpis z rejstříku trestů. Vyhotoví Vám jej které místo Czech POINTu (vybrané poštovní úřady, obecní a krajské úřady, zastupitelské úřady, kanceláře Hospodářské komory a v kancelářích notářů). Platnost výpisu je 3 měsíce.

Přehled Vašich závazků

Zajistěte si Výpis z centrální evidence exekucí. Vyhotoví Vám na Czech POINTu (viz výše pod bodem IV.) či výpis řízení ze soudu, který by měl obsahovat jméno věřitele (tedy osoby, které dlužíte), aktuální dlužnou částku a datum splatnosti (či datum poslední splátky). Veškeré dokumenty k Vašim závazkům (tzn. dluhům), a to např. exekuční příkazy, upomínky, smlouvy apod.


Kolik stojí sepis insolvenčního návrhu?

Zákonem stanovená odměna za sepis insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení je ve fixní výši 4.000 Kč + DPH za jednotlivce, případně ve výši 6.000 Kč + DPH za manžele. V této odměně je již zahrnuto zohlednění poskytnutí případných dalších činností (např. odstranění vad návrhu, porada s klientem, propočet finanční situace klienta a analýza ekonomické nabídky pro oddlužení).

Naše kancelář si dle zákonného postupu musí pohledávku na odměnu přihlásit do Vašeho insolvenčního řízení jako tzv. pohledávku postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou. Před zahájením insolvenčního řízení a rozhodnutí o úpadku tedy ničeho neplatíte, odměna za sepis bude uspokojena v průběhu Vašeho schváleného oddlužení.