Insolvenční právo

Pomůžeme Vám zjistit, zda je právě pro Vás vhodným způsobem oddlužení a jednou pro vždy se zbavit svých dluhů.

Kvalita našich služeb je garantována kvalifikovanými odborníky v oblasti insolvence! Oddlužení, nebo-li tzv. osobní bankrot je způsob řešení úpadku dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb.ve zněních pozdějších předpisů. Tento institut je výjimečný tím, že umožňuje zbavit se veškerých závazků jednou provždy a již neřešit další dluhy v budoucnosti. Výhodou také je to, že po rozhodnutí o úpadku se přestanou pohledávky úročit .

V průběhu oddlužení totiž stačí uhradit během 5 let věřitelům pouze 30% z celkové dlužné částky (jedná se o částku minimální určenou pro nezajištěné věřitele) a dále pak odměnu insolvenčního správce. Od zbývající části dluhu je po skončení oddlužení dlužník osvobozen a nemusí zbývající dluh věřitelům hradit!

Po úspěšném oddlužení je tedy jednotlivci umožněno začít nový životní start zcela bez dluhů. V této věci pak máme zpětnou reakci od našich klientů, kterým díky oddlužení začal fakticky „nový život“.

Insolvenční zákona umožňuje dvě možné formy řešení Vašich finančních problémů:

  • Oddlužení splněním splátkového kalendáře – jedná se o nejčastější formu oddlužení. Věřitelům je po dobu 5 let splácena měsíčně přesně určená finanční částka z příjmů dlužníka, a to v rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. V případě, že dlužník nemá dostatečný příjem, je možné uzavřít s třetí osobu tzv. smlouvu o důchodu, či tzv. darovací smlouvu na základě které je možné zvýšit příjem dlužníka.
  • Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty – v tomto případě se věřitelé uspokojí zpeněžením dlužníkova majetku. Jde o prodej majetku, který dlužník nabyl v minulosti. Pokud některý z věřitelů dlužníka je zajištěný – jeho pohledávku zajišťuje dlužníkův majetek např. hypotéka – tento věřitel se prodejem majetku uspokojí v každém případě.

Jak zjistit, zda právě Vy „dosáhnete“ na zákonem stanovenou hranici a zda Vám soud oddlužení povolí? Nabízíme Vám provedení přesného výpočtu, kterým Vám na tuto otázku odpovíme. Spočítáme, jaká částka z Vašich příjmů by mohla být uhrazena Vašim věřitelům. Co nám musíte předložit, abychom pro Vás mohli výpočet zpracovat? Stačí nám pouze tato dokumentace:

  1. Aktuální výši všech Vašich závazků – nutné doložit přesnou výši včetně všech penále a poplatků účtovaných věřitelem. Každý Váš věřitel by Vám měl na požádání sdělit aktuální výši závazku nezbytnou pro přesný výpočet. Předložíte nám zároveň veškeré úvěrové smlouvy, které máte dosud nesplaceny, návrhy na nařízení exekuce či další listiny. Pokud nemáte přesné informace, je možné se obrátit přímo na věřitele s žádostí o sdělení výši dluhu.
  2. Potvrzení o výši Vašich současných příjmů – předložíte nám aktuální platební výměr nebo sdělíte přesnou částku starobního, invalidního důchodu či jiných dávek, které pobíráte. V případě, že jste podnikatel, je nutné doložit i daňové přiznání.
  3. Údaj o Vašem majetku a odhadu jeho ceny – pouze v případě, že máte majetek takové hodnoty, aby z něj mohli být uspokojeni jak zajištění, tak nezajištění věřitelé, tzn. všichni Vaši věřitelé. Není nutné v případě, že nevlastníte takový majetek či majetek je jen nepatrné hodnoty.

Poté, co doručíte do naší advokátní kanceláře výše požadované podklady, zpracujeme Vám ve velmi rychlém termínu přesný výpočet a sdělíme Vám, zda se je pro Vás oddlužení vhodné a zda se Vám vyplatí investovat čas a peníze do zpracování návrhu na povolení oddlužení.