Rodinné právo

Pravidelně se naše kancelář zabývá žalobami o rozvod manželství a to jak pro případ dohodnutého rozvodu, tak i v případě sporného rozvodu. Poskytuje i právní pomoc v případě sepisů smluv o majetkovém vypořádání, které se předkládají do řízení o rozvod manželství. Rovněž se zabýváme zastupováním rodičů u sporů o úpravu poměrů, zvýšení či snížení výživného a s ohledem na praxi dokážeme odhadnout na základě podkladů od klientů předpokládanou výši výživného. Oblastí právní praxe jsou i spory o určení otcovství či náhradní rodinnou péči.