Obchodní právo

V rámci obchodního práva poskytujeme našim klientům odbornou pomoc a poradenství zejména v oblasti práva korporátního, dále při sepisu smluv a vymáhání pohledávek. Poradenství nabízíme již ve stádiu úvah klienta nad započetím s podnikáním.

Právní poradenství poskytujeme dále v nastavení obchodních vztahů. Příprava a vyjednání všech typů smluv (kupní smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení či smlouvy o dílo). Dle zadání klienta dále sepisujeme vzorovou obchodní dokumentaci či sepisujeme smlouvy k zajištění závazků.