Insolvence

Mezi služby, které advokátní kancelář Mgr. Jonákové patří zejména výkon funkce insolvenčního správce a výkon funkce likvidátora. Jste-li účastníkem insolvenčního řízení, spravovaného insolvenčním správcem Mgr. Irenou Jonákovou, je možné se na insolvenčního správce obrátit, e-mailem event. telefonicky či si sjednat schůzku v advokátní kanceláři.

Mezi další služby patří zpracování návrhu na zahájení insolvenčního řízení, zpracování přihlášky věřitele do insolvenčního řízení– viz právní služby.
Pokyny pro dlužníky v insolvenčním řízení

Oddlužení

Nejčastější formou řešení úpadku je oddlužení.
Více informací »

Přezkumné jednání a schůze věřitelů

V případě rozhodnutí o úpadku je nařízeno přezkumné jednání a schůze věřitelů. Budou přezkoumány Vaše pohledávky a bude rozhodnuto o dalším postupu.
Více informací »

Splátkový kalendář

Soud na přezkumném jednání v případě splnění podmínek rozhodne o způsobu řešení úpadku splátkovým kalendářem, který Vám bude zaslán v samostatném usnesení přímo do vlastních rukou.
Více informací »

Užitečné informace

Zde připojuji informace pro Vaši potřebu.
Více informací »