Plnění oddlužení

Obsah stránky se aktualizuje. Děkujeme za Vaši trpělivost.

Po vydání usnesení soudu o schválení Vašeho oddlužení jste povinni poukázat část svého příjmu ve prospěch oddlužení, a to počínaje měsícem, který je v unesení uveden, tzn. první měsíc plnění Vašeho oddlužení.

Jedním z výroků takového usnesení bude příkaz pro plátce Vašeho příjmu (zpravidla zaměstnavatel, plátce důchodu apod.), aby prováděl z Vašeho příjmu srážky v uváděném rozsahu a tyto Vám již nevyplácel, ale zasílal je k rukám insolvenčního správce na oddlužení. Stejně tak bude přikázáno plátci peněžitého daru (pokud byla uzavřena darovací smlouva k navýšení Vašich plnění do oddlužení), aby tyto příspěvky zasílal na účet majetkové podstaty k rukám insolvenčního správce.

Insolvenční správce je povinen z těchto srážek vyplatit svou odměnu, výživné pro nezletilé děti, dlužné výživné (existují-li tyto pohledávky), popřípadě další pohledávky, a to podle přesně daného zákonného pořadí. Dle novely insolvenčního zákona č. 64/2017 Sb. je třeba na účtu majetkové podstaty vytvořit z došlých plnění v počátku Vašeho oddlužení rezervu v podobě šesti měsíčních záloh na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce. Zbývající část rozdělí poměrným způsobem dle procentuálního zastoupení Vašich věřitelů mezi jednotlivé nezjištěné věřitele.


Měsíční srážka na oddlužení

Zákonná srážka na oddlužení 

Zpravidla je oddlužení plněno tzv. přednostní srážkou v zákonném rozsahu. Její výši si můžete sami ověřit poměrně snadno, a to dle kalkulátoru, který je dostupný na stránkách justice.cz a naleznete jej rovněž pod odkazem níže.

Odkaz na kalkulátor pro výpočet měsíčních srážek naleznete ZDE.

Příklad:

Vaše čistá mzda činí 27.000 Kč měsíčně, máte manželku a dvě děti (počet vyživovaných osob má vliv na nezabavitelnou část příjmů, které Vám musí dle zákona zůstat pro Vaši potřebu). V takovém případě činí měsíční splátka na oddlužení částku ve výši 2.088 Kč*.

*Pozn. Výpočet hodnot ke dni 01.01.2023.

Dřívější podmínka nutnosti uhrazení alespoň 30 % Vašich dluhů již byla zrušena. Aby však Vaše oddlužení mohlo být soudem schváleno, a mohli jste tak začít splácet, je třeba prokázat, že jste schopni splácet minimální plnění, které Vám k Vašemu konkrétnímu případu sdělí insolvenční správce. Velmi zjednodušeně se jedná o plnění ve výši alespoň 2.200 Kč.

Nedosahujete-li aktuálně takových příjmů, aby bylo do oddlužení hrazeno alespoň minimální plnění, bude třeba navýšit své příjmy doplnit uzavření darovací smlouvy s druhou osobou.

Jiná než zákonná srážka na oddlužení 

Zálohové plnění na oddlužení z činnosti OSVČ

Celková splátka za 5 let musí přesahovat alespoň 30% součtu Vašich pohledávek.

Pokud je to méně, pak můžete svůj čistý příjem doplnit příjmem dle smlouvy o důchodu či jiným příjmem.
Pokud však 60 měsíčních splátek nepokryje aspoň 30% Vašich pohledávek, může soud rozhodnout o zpeněžení Vašeho majetku, anebo rozhodnout o konkursu. Průběh Vašeho oddlužení je možné sledovat na adrese isir.justice.cz, kde insolvenční správce podává pravidelné zprávy o průběhu Vašeho oddlužení.

Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen