O nás

Naše advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní služby ze všech oblastí českého právního řádu. Díky svému generálnímu zaměření tak můžeme analyzovat právní situaci klientů z různých hledisek a zvolit řešení, které je pro ně nejvýhodnější.

Naše insolvenční kancelář poskytuje služby v oboru insolvenčního práva, zejména pak činnosti insolvenčního správce. Dále poskytujeme právní pomoc v případě sepisů insolvenčního návrhu či přihlášek do insolvenčního řízení. Při své činnosti spolupracujeme s daňovými poradci, soudními znalci, tlumočníky a soudními exekutory.

Potřebné technické zázemí a profesionalita, která je při jednání s našimi klienty standardem, je zárukou kvalitních služeb, jichž využívá jak tuzemská, tak i zahraniční klientela. Advokátní a insolvenční kancelář fakticky navazuje na dlouholetou advokátní praxi JUDr. Roberta Jonáka.