O nás

Naše advokátní a insolvenční kancelář poskytuje svým klientům právní služby ze všech oblastí českého právního řádu. Díky svému generálnímu zaměření tak můžeme analyzovat právní situaci svých klientů z různých hledisek a zvolit řešení, které je pro ně nejvýhodnější.

Insolvenční kanceláře poskytuje služby v oboru insolvenčního práva, zejména pak činnosti insolvenčního správce a dále pak i právní pomoc v případě sepisů insolvenčního návrhu či přihlášek do insolvenčního řízení.

Při své činnosti spolupracujeme s daňovými poradci, soudními znalci, tlumočníky a soudními exekutory. Potřebné technické zázemí a atmosféra profesionality, která při jednání panuje, je zárukou kvalitních služeb, jichž využívá jak tuzemská, tak i zahraniční klientela.

Advokátní a insolvenční kancelář fakticky navazuje na dlouhodobou advokátní praxi JUDr. Roberta Jonáka.