Právní služby

Obsah stránky se aktualizuje. Děkujeme za Vaši trpělivost.

Mezi služby, které advokátní kancelář Mgr. Jonákové poskytuje, patří komplexní právní poradenství nebo zastupování, a to v řadě oblastech práva, kdy se zaměřujeme na generální praxi. Obraťte se na nás s žádostí o jakoukoli právní pomoc.

Co konkrétně pro vás může naše právní kancelář udělat?

Občanské právo

Na poli občanského práva je tým našich advokátů připraven poskytnout komplexní právní pomoc zaměřenou na různorodé vztahy, které z občanského práva vycházejí.
Více informací »

Oddlužení

Hledáte způsob, jak se zbavit svých dluhů? Pomůžeme Vám zjistit, zda je právě pro Vás vhodným způsobem oddlužení.
Více informací »

Rodinné právo

Naše advokátní kancelář rovněž vykonává činnost v rámci poskytování pomoci v případě rozvodů či sporů o úpravu poměrů k nezletilému dítěti.
Více informací »

Obchodní právo

Naše advokátní kancelář nabízí komplexní právní poradenství v oblasti korporátního práva (právo obchodních společností) i závazkových smluvních vztahů v režimu zákona o obchodních korporacích.
Více informací »

Trestní právo

Je dlouhodobou tradice naší kanceláře poskytovat právní služby v oblasti trestního práva a to jak v případě obhajoby klienta, tak i vznesení nároku poškozeného v adhézním řízení.
Více informací »

Správní právo

Poskytujeme poradenství ve správním či jiném řízení před orgány státní správy či samosprávy, sepisujeme návrhy či podněty k zahájení řízení, při němž čerpáme z mnohaleté odborné praxe v komunální sféře.
Více informací »

Pracovní a správní právo

Naše advokátní kancelář pomáhá mnoha společnostem v oblasti pracovního práva a působí i jako firemní právník pro řadu společností
Více informací »