Správní právo

V dané věci poskytujeme právní pomoc v stavební řízením, vyřizování povolení k pobytu cizinců v ČR, zastupování před správními úřady, v přestupkovém řízení.