Oddlužení

Jestliže jste podali návrh na povolení oddlužení a bylo Vám vyhověno, soud vydá usnesení o povolení oddlužení spolu s rozhodnutím o úpadku.

V tomto dokumentu také jmenuje Vašeho insolvenčního správce, který se bude po dobu insolvenčního řízení a oddlužení starat o průběh oddlužení a uspokojení věřitelů.
Pokud byla insolvenčním správcem ustanovena Mgr. Irena Jonáková, pak jí prosím co nejdříve kontaktujte na e-mailové adrese celanska@akjonak.cz, budou Vám veškeré podklady poskytnuty.

Insolvenční správce Vám zašle na doručovací adresu poštou dotazník pro vyplnění:

Ten je možné v předstihu stáhnout a vyplnit zde:

Icon-docDotazník pro dlužníky

Dále spolu s insolvenčním řízení je spojena celá řada povinností, jejich bližší specifikace je uvedena ve formuláři, který Vám bude zaslán a který bude obsahovat číslo účtu pro hrazení zálohových plateb na odměnu ins. správce.

 

Tento pro Vaši informaci zveřejňuji zde:Icon-docPovinnosti dlužníka