Oddlužení

Obsah stránky se aktualizuje. Děkujeme za Vaši trpělivost.

Jestliže jste podali návrh na povolení oddlužení a bylo Vám vyhověno, soud vydá usnesení o zjištění Vašeho úpadku a o povolení jeho řešení oddlužením. V tomto rozhodnutí také jmenuje Vašeho insolvenčního správce, který se bude po dobu insolvenčního řízení a oddlužení starat o průběh oddlužení a uspokojení věřitelů.

Stručný harmonogram standardního průběhu trvání oddlužení jsme pro Vás připravili ZDE.

Pokud byla Vaším insolvenčním správcem jmenována Mgr. Irena Jonáková, neváhejte nás co nejdříve kontaktovat na emailové adrese ledvinka@akjonak.cz, případně celanska@akjonak.cz. Společně dohodneme další postup v počátku Vašeho insolvenčního řízení.

Insolvenční správce Vám bude v několika dnech od vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení zasílat na Vaši doručovací adresu listiny s pokyny ohledně počátku Vašeho insolvenčního řízení. Součástí zásilky bude také Dotazník dlužníka k vyplnění, bude Vám oznámen předběžný očekávaný termín konání přezkumného jednání. Zasílaný Dotazník je možné v předstihu stáhnout a vyplnit zde:

Icon-docDotazník pro dlužníky

S Vaším insolvenčním řízení je spojena celá řada povinností. Jejich bližší specifikace je uvedena v zasílaný listinách tak, jak je uváděno výše. Již nyní Vám však doporučujeme pečlivě se seznámit se základním povinnosti v průběhu trvání Vašeho oddlužení pod níže uváděným odkazem.

Výčet základních povinností, které Vám vyplývají z Vašeho insolvenčního řízení, jsme pro Vás připravili ZDE.


Zálohy na úhradu odměny a hotových výdajů správce

Text text text.