Hlavní výhody oddlužení

Obsah stránky se aktualizuje. Děkujeme za Vaši trpělivost.

Podle nejnovějších průzkumů až 98 % osob, které prošly oddlužením, již nespadly znovu do exekuce. Institut oddlužení proto pro Vás má zásadní význam. Za nejvýraznější argumenty pro podání insolvenčního návrhu považujeme zejména tyto:

  • Při řádném plnění podmínek schváleného oddlužení na jeho konci (až na výjimečné situace) jsou Vám dluhy, které jste neuhradili, insolvenčním soudem odpuštěny.
  • Při vstupu do oddlužení se Váš dluh může výrazně snížit.
  • Podání insolvenčního návrhu má vliv na zastavení dalšího nárůstu Vašich dluhů o úroky, penále či jiné náklady.
  • V oddlužení ustane tlak ze strany různých vymahačů dluhů a exekutorů. Odpadají tak stresové situace, jako je návštěva soudního exekutora a podobně.
  • Na průběh Vašeho oddlužení dohlíží jeden ustanovený insolvenční správce a dbá přitom pokynů insolvenčního soudu. Odpadá tak nutnost komunikace s mnoha exekutory či věřiteli.
  • V oddlužení je možné opět užívat/odblokovat bankovní účet, který byl dříve postižen exekucí.
  • Osoby v oddlužení lépe nalézají práci, než lidé s více exekucemi.
  • Pro zaměstnavatele je snazší provádět srážku na oddlužení, než sledovat pořadí mnoha Vašich exekucí.
  • Exekutoři si mohou přihlásit do oddlužení své náklady do maximální výše 8.000 Kč.