Nejčastější dotazy k insolvenčním návrhům

Obsah stránky se aktualizuje. Děkujeme za Vaši trpělivost.

Vaše nejčastější otázky

Jak ven z dluhové pasti?

Není ve Vašich možnostech již řešit své dluhy? Je proti Vám vedeno více exekucí? Nezvládáte řádně a v čas hradit sjednané splátky a chtěli byste svou situaci řešit a získat zpět důstojný způsob života? Pokud jste odpověděli alespoň na jednu z uvedených otázek kladně, je pro Vás institut oddlužení tím nejvhodnějším řešením.

Jak zjistím, zda jsem v úpadku?

Pokud se stává, že často hradíte sjednané půjčky či úvěry s několikadenním zpožděním, nemusí to nutně znamenat, že jste v úpadku. Pokud je Vaším problémem pouze několikadenní zpoždění při hrazení Vašich závazků, v úpadku se nenacházíte. Pro to, abyste byl v úpadku, musí být splněno několik zákonných podmínek, přičemž existují dvě formy úpadku, a to platební neschopnost a předlužení. V platební neschopnosti je taková osoba, která současně má více věřitelů (minimálně dva), má peněžité závazky delší dobu než 30 po jejich splatnosti, není schopna tyto závazky plnit. Předlužená je taková osoba, která má současně více věřitelů (minimálně dva) a souhrn závazků převyšuje hodnotu majetku.

Jaké jsou způsoby řešení úpadku?

Podle aktuální právní úpravy existují tři formy řešení úpadku, a to konkurz, reorganizace a oddlužení.

Můžu návrh na povolení oddlužení sepsat a podat sám?

Nemůžete. Insolvenční návrh za Vás může sepsat pouze akreditovaná osoba, kterou je Mgr. Irena Jonáková.

Který soud bude řešit mou insolvenci?

K vedení insolvenčního řízení je příslušný krajský soud, v jahož obvodu je Váš obecný soud, tedy většinou ten krajský soud, v jehož obvodu máte bydliště či sídlo.

Jak poznám, že soud již můj insolvenční návrh obdržel?

Soudy nepotvrzují přijetí návrhů. Insolvenční řízení je řízení s veřejným charakterem, a proto insolvenční veškerá došlá podání uveřejňuje v insolvenčním rejstříku (viz blíže ZDE). Od 01.06.2019 má soud povinnost do 3 pracovních dnů po dojití insolvenčního návrhu oznámit v insolvenčním rejstříku vyhláškou, že došlo k zahájení insolvenčního řízení.